Na sejmu Dom v Ljubljani podelili brezplačni IR-grelni panel | EKOSEN

Na sejmu Dom v Ljubljani podelili brezplačni IR-grelni panel
sreda, 6. Marec 2019
/
novica

Spoštovani,

izžrebani nagrajenec nagradne igre s sejma Dom v Ljubljani je Uroš Usenik iz Ljubljane. Iskrene čestitke.

Miklavž na Dravskem polju, 12. 3. 2019

 

Tekst nagradne igre in pravila:

Na sejmu Dom v Ljubljani se potegujte za brezplačni IR-grelni panel

Kako? Obiščite sejem Dom v Ljubljani in pri Ekosenu naročite brezplačni ogled našega strokovnjaka za vašo nepremičnino, ki bi jo želeli ogrevati. Na ta način avtomatsko sodelujete v nagradni igri in boste mogoče dobitnik IR-grelnega panela. Kje nas najdete? Na sejmu Dom v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču v Marmorni dvorani B poiščite sejemski prostor Ekosen  - št. 14. Nagradna igra traja od 6. 3. do 10. 3. 2019. Nagrajenca bomo razglasili 12. marca 2019 z objavo na Facebooku in spletni strani ekosen.si.  

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI "Ekosen podarja IR-grelni panel, če naročite brezplačni ogled našega strokovnjaka na sejmu Dom v Ljubljani" od 6. 3. 2019 do 10. 3. 2019

Organizator

Organizator nagradne igre "Ekosen podarja IR-grelni panel, če naročite brezplačni ogled našega strokovnjaka na sejmu Dom v Ljubljani" je podjetje Ekosen d.o.o., Ptujska cesta 17, 2204 Miklavž na Dravskem polju, ID za DDV: SI98663828 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljalec zbirke osebnih podatkov nagradne igre. Predstavnik podjetja je direktor Aleš Babič.

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na www.ekosen.si. Nagradna igra poteka od 6. 3. 2019 do vključno 10. 3. 2019, objavljena pa je na Facebooku in na spletni strani ekosen.si. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani. V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

Sodelujoči se strinjajo, da v primeru zmage v nagradni igri, zaposleni podjetja Ekosen pri njem/njej izvedejo meritve in na podlagi le-teh določijo potrebno moč grelnega panela. Nagrada je IR-grelni panel. V kolikor zmagovalec ne dovoli izvedbe meritev (ogleda), se žreb ponovi in izbere drugi zmagovalec nagradne igre.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je možno tako, da se na sejmu Dom v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču na sejemskem prostoru vpišete za ogled našega strokovnjaka vaše nepremičnine, ki bi jo želeli ogrevati in sicer do 10. 3. 2019 do 18.00 do zaprtja sejma Dom v Ljubljani. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Žreb nagrajenca

Žrebanje nagrade  bo izvedeno na podjetju Ekosen d.o.o. ob prisotnosti treh predstavnikov podjetja Ekosen d.o.o. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.ekosen.si in https://www.facebook.com/ekosenSI/.  Nagrajenca bomo razglasili 12. 3. 2019 z javno objavo na Facebooku in spletni strani ekosen.si. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Nagrajenca bo organizator prijavil pristojnemu finančnemu uradu v Sloveniji.

Prevzem nagrade

Po izvedenem ogledu našega strokovnjaka in meritvah lahko nagrado nagrajenec prevzame na sedežu podjetja, kjer bo ob prevzemu nagrade tudi fotografiran. Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje fotografiranje in objavo fotografij na socialnih medijih in na spletni strani podjetja. Nagrajenec mora nagrado prevzeti najkasneje v 30 dneh po opravljeni meritvi. Meritev more biti opravljena maksimalno 30 dni po žrebu. Nagrajenec bo o nagradi obveščen v objavi o nagradni igri. Nagrajenec mora za prevzem nagrade posredovati svoje ime, priimek, telefonsko številko, točen naslov, rojstni datum in davčno številko. O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza).

Informacije in objave

Organizator nagradne igre je pravila nagradne igre objavil na www.ekosen.si. Dodatne informacije dobite po telefonu na številki +386 2 620 81 99 (vsak dan od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure).

Obdelava osebnih podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi.

Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek, fotografije ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

Prav tako sodelujoči v nagradni igri s podpisom izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za marketinške namene elektronskega obveščanja o novostih in za namene te nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori pisno po e-pošti info@ekosen.si ali po navadni pošti na naslov organizatorja.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Hramba osebnih podatkov

Podjetje Ekosen d.o.o. bo osebne podatke hranilo do izbrisa/prenehanja obdelave osebnih podatkov po želji uporabnika ali do zaprtja podjetja. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti info@ekosen.si ali pisno na naslov organizatorja.

Splošne določbe

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri, je za reševanje le-tega pristojno sodišče v Mariboru.

Miklavž na Dravskem polju, 4. 3. 2019