Video mnenja strank | EKOSEN

Vaša iskustva sa IC grijanjem

Opremili smo tisuće objekata s IC panelim SUNLIFE. Objavili smo mišlenja nekih korisnika u video i tekstualnom formatu.

Video mnenja strank

Angelina Premdehar (Ptuj)
Miha Rihtar (Moravče)
Hotel Emonec, Ljubljana
Portal Kibla, Maribor

Pages